חברה

18 ש"ח/לחודש
10 תלושים ומעלה
דוח לביטוח לאומי
דוח למס הכנסה
דוח הפרשות לפנסיה
פקודת משכורת להנהלת חשבונות

עצמאי

30 ש"ח/לחודש
6-9 תלושים
דוח לביטוח לאומי
דוח למס הכנסה
דוח הפרשות לפנסיה
פקודת משכורת להנהלת חשבונות

מקצועי

40 ש"ח/לחודש
3-5 תלושים
דוח לביטוח לאומי
דוח למס הכנסה
דוח הפרשות לפנסיה
פקודת משכורת להנהלת חשבונות

אישי

50 ש"ח/לחודש
1-2 תלושים
דוח לביטוח לאומי
דוח למס הכנסה
דוח הפרשות לפנסיה
פקודת משכורת להנהלת חשבונות

* המחירים המוצגים מייצגים מחיר לכל תלוש לכל חודש
* המחירים אינם כוללים מע"מ​